WEGENER PRO SANITATE

ALAPÍTVÁNY

TOBB MINT 20 ÉVE A KÖZZÖSSÉG SZOLGÁLATÁBAN
A Wegener Pro Sanitate alapítvány egy non-profit szervezet, melyet Wilhelm Wegener Úr, a kézdivásárhelyi Zarah Moden és a New Fashion készruhagyárak többségi tulajdonosa alapított 2000-ben, azzal a céllal, hogy javítson a helyi közösség életszínvonalán, segítséget nyújtson, AMIKOR kell, AKIKNEK kell és AHOL kell.

ALAPELVEK

Wilhelm Wegener úr elkötelezett és nagylelkű hozzájárulásai nagymértékben segítik a kézdivásárhelyi municípiumi kórház orvosi műszerekkel és egyéb szükségletekkel történő felszerelését, a Vigadó Művelődési H áz felújítását, sport és civil egyesületeknek a működését. Felajánlásai mellett 2000-ben úgy döntött, hogy alapítvány formájában szeretné tovább kamatoztatni jótékonykodását, létrehozva a Pro Sanitate Alapítványt.

Ahogyan nevéből is kitűnik alapítványunk az egészség megőrzése céljából létesült, de emellett hangsúlyt fektet a tehetséges fiatalok fejlesztésének, továbbtanulási lehetőségeinek megteremtésére, a rászoruló családok és gyerekek támogatására, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatására, szociális integrációjára, az idősek felkarolására ugyanakkor számos mások által szervezett karitatív akció támogatója.

KURATÓRIUM

  Wilhelm Wegener
  a Pro Sanitate Alapítvány létrehozója,   Kézdivásárhely negyedik díszpolgára.
  Bakk-Vitális Mária Kinga
  a Pro Sanitate Alapítvány
  kuratóriumának az elnöke.
  Makai Emese
  a Pro Sanitate Alapítvány
  kuratóriumának alelnöke
  Bódi Anna-Mária
  a Pro Sanitate Alapítvány
  kuratóriumának alelnöke.